"Nézz Árpádra, magyar, ki hazát állíta nemednek;
 Nézd, s tiszteld képét Álmos fejedelmi fiának."

Vörösmarty MihályÓzdi Árpád Vezér Általános Iskola

3600 Ózd, Árpád vezér út 13.            Telefon/fax: +3648472962            E-mail: altalanosiskola@arpadvezer-ozd.hu          OM azonosító: 028899 

Vissza a kezdőlapra                
Közzétételi lista
               

 

 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az Info tv-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A köznevelési intézmények közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatait a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 23-24. §-aiban foglaltak alapján az intézményi közzétételi listában lehet elérhetővé tenni.

 1. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 2. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 5. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban

 6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

 7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 8. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

 9. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

 10. A tanév helyi rendje - 2017/2018.

 11. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 12. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 13. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 14. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke

 15. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

 

 
   

Az itt található PDF dokumentumok megtekintéséhez szüksége lehet az Adobe Acrobat Reader programra. Amennyiben ez vagy más PDF-olvasó program nincs telepítve számítógépére, így azt innen le tudja tölteni.

   
                   
  Letölthető állományok  
    pedagogus_vegzettseg_201920.pdf 118,4 kB    
    pedagogust_segito_vegzettseg.pdf 100,2 kB    
    kompetenciameres.pdf 223,5 kB    
    tanuloletszam_201920.pdf 128,7 kB    
    tanoran_kivuli_foglalkozasok_201920.pdf 136,1 kB    
    hazi_feladat_es_dolgozatok_szabalyai.pdf 675,3 kB    
    vizsgaszabalyzat.pdf 561,5 kB    
    osztalyok_tanulok_201920.pdf 110,5 kB    
    tanev_helyi_rendje_201920.pdf 258,4 kB    
    engedelyezett_osztalyok_201920.pdf 121,2 kB    
    teritesi_dij.pdf 113,9 kB    
nyitva_tartasi_rend.pdf 95,4 kB