Vissza a kezdőlapra                                
                                       
    Közzétételi lista    
                                       
   

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az Info tv-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A köznevelési intézmények közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatait a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 23-24. §-aiban foglaltak alapján az intézményi közzétételi listában lehet elérhetővé tenni.

 1. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 2. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 5. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban

 6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

 7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 8. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

 9. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

 10. A tanév helyi rendje - 2017/2018.

 11. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 12. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 13. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 14. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke

 15. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

   
                                       
    Letölthető állományok    
                                       
          pedagogus_vegzettseg_202122.pdf   119,0 kB          
          pedagogust_segito_vegzettseg.pdf   100,2 kB          
          kompetenciameres.pdf   223,5 kB          
          tanuloletszam_202122.pdf   144,9 kB          
          tanoran_kivuli_foglalkozasok_202122.pdf   136,5 kB          
          hazi_feladat_es_dolgozatok_szabalyai.pdf   675,3 kB          
          vizsgaszabalyzat.pdf   561,5 kB          
          osztalyok_tanulok_202122.pdf   108,7 kB          
tanev_helyi_rendje_202122.pdf 256,6 kB
          engedelyezett_osztalyok_202122.pdf   119,5 kB          
          teritesi_dij.pdf   110,6 kB          
          nyitva_tartasi_rend.pdf   95,4 kB          
                                       
                                       
                                       
  Vissza a kezdőlapra